KATILIM KO�ULLARI

KURALLARGerekli Belgeler

Sa�l�k Raporu

Sa�l�k Raporu t�m kat�l�mc�lar taraf�ndan doldurularak yar��ma g�n�nde yar��ma heyetine teslim edilecektir.

Veli Muvafakat Formu

Veli Muvafakat Formu 18 ya��n� doldurmam�� kat�l�mc�lar�n velileri taraf�ndan doldurularak yar��ma g�n�nde yar��ma heyetine teslim edilecektir.